Jada schonk op 5 april 2020 het leven aan 7 gezonde puppy’s. Moeder en pups stellen het uitermate goed.
Door de Corona crisis werd besloten om Jada voor de bevalling over te brengen naar een ander materniteitsgezin teneinde het reguliere gastgezin te beschermen en te ontlasten gezien hulp van buitenaf momenteel onmogelijk is door de veiligheidsmaatregelen.
Cresta Social Messenger
DOE EEN GIFT