Om het probleem rond het afkeuringspercentage  aan te pakken is onder andere een doorgedreven screening noodzakelijk. Deze bestaat zowel uit een medische als uit een gedragsscreening.

Medische screening

Op de leeftijd van 12 maanden worden de honden gescreend op verschillende aandoeningen. Op orthopedisch vlak wordt gecontroleerd op heupdysplasie door middel van radiografische opnames, waarbij zowel de conformatie als de laxiteit van de heupen bekeken wordt. De ellebooggewrichten worden in beeld gebracht door middel van CT-scan. Aanvullend worden DNA testen uitgevoerd. Bij de ouderdieren worden eveneens de ogen jaarlijks gecontroleerd.

Gedragsscreening

De honden worden geëvalueerd op verschillende stadia in het leven. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de GDBart test en de New Zealand Puppy test. Tijdens deze testmomenten worden de honden beoordeeld en wordt besloten of ze een geschikt karakter hebben om gebruikt te worden als assistentiehond. Zowel tijdens de opleiding als na de plaatsing bij de hulpbehoevende, volgen de instructeurs van de assistentiehonden verenigingen het gedrag van de hond op.

Cresta Social Messenger
DOE EEN GIFT