Uitdagingen en missie

Wanneer een assistentiehonden vereniging momenteel een pup aankoopt, heeft die slechts 60 procent kans om succesvol opgeleid te worden. Dat laag slaagpercentage is zonde van de geïnvesteerde tijd en budget en blijft stabiel van generatie op generatie, hoewel de voornaamste oorzaken (orthopedische aandoeningen en gedragsmatige problemen) een erfelijke basis hebben.
Om het slaagpercentage van de pups te verhogen werken wij met een kweekprogramma waar de beste ouderdieren geselecteerd worden om een populatie met minder aangeboren problemen uit te bouwen. In het buitenland hebben vergelijkbare projecten reeds hun effect bewezen (zoals Guide Dogs National Breeding Centre, The seeing eye, Guiding eyes, Cesecah…).

Onze missie is het optimaliseren van de fysieke en karakteriële kenmerken van assistentiehonden in wording op een wetenschappelijk onderbouwde wijze en met respect voor dierenwelzijn.
Purpose Dogs vzw

Wie zijn wij?

Purpose Dogs vzw is gestructureerd als een vzw waarbij de Algemene Vergadering (AV) het hoogste orgaan is. Hierin zitten alle assistentiehondenverenigingen die met ons samenwerken. Daarnaast zijn er een aantal werkende leden die een bijdrage leveren. Daarnaast zijn er ook steunende leden, mensen die onze organisatie en missie een warm hart toedragen en op die manier steunen.

De dagelijkse leiding van Purpose Dogs vzw wordt gevoerd door de Raad van Bestuur die aangeduid wordt vanuit de AV.

De Raad van Bestuur bestaat uit

Voorzitter:

  • Prof. dr. Bart Broeckx (Professor Dierlijke Genetica van de Fac. Diergeneeskunde, Universiteit Gent)

Ondervoorzitter:

  • Dr. Bob Proesmans (Doctor in de diergeneeskunde en praktiserend dierenarts kleine huisdieren & lid van het ontwikkelingscomité IGDF (International Guide Dog Federation))

Penningmeester:

  • Hilde Leemans (Boekhoudster)

Overige bestuurders:

  • An Declercq (Lic. Rechten, Lic. Notariaat)
  • ing. Herbert Schroyen (Industrieel ingenieur, International program director)
  • Prof. dr. ir. Tom Tytgat (Professor Departement Bio-Ingenieurswetenschappen, Universiteit Antwerpen)

De RvB zijn een gemotiveerde groep mensen die zich op vrijwillige basis inzet voor dit project. Ieder van ons is gespecialiseerd in een specifiek domein wat bijdraagt aan de draagkracht van onze vereniging. Mede dankzij de  jarenlange ervaring van onze medewerkers binnen hun vakgebied en hun netwerking op het vlak van assistentiehonden zowel nationaal als internationaal, hopen wij bij te dragen aan een beter en doordacht kweekprogramma voor assistentiehonden in België.

Wij draaien als vzw echter enkel dankzij de enorme inzet van al onze vrijwilligers!

Wens jij ons ook te helpen? Kijk dan even hoe jij dat kan doen!

Jaarverslagen

Cresta Social Messenger
DOE EEN GIFT